Disclaimer - Remusic

DISCLAIMER

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Remusic. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Remusic. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Remusic met constante zorg en aandacht samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.remusic.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten en eventuele prijswijzigingen. U kunt op basis van dergelijke fouten en/of wijzigingen geen overeenkomst claimen met Remusic.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Remusic sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Hoewel Remusic alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Remusic niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site kunnen leiden naar websites buiten het domein van Remusic welke geen eigendom zijn van Remusic, maar zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Remusic. Hoewel Remusic uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Remusic worden onderhouden wordt afgewezen.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.